ALİXİR lasyonunun saş tökülməsİnə qarşı effektİ

905
07-03-2017

ALİXİR lasyonunun saş tökülməsİnə qarşı effektİ

Alixir lasyonundan 6 ay davamlı istifadə edilərsə bu nəticələri əldə etmək mümkün olacaqdır. Layonumuz 100% təbii,heç bir kimyəvi qatqısı yoxdur.